Avfall och återvinning

Genom att återvinna och på bästa sätt ta hand om vårt avfall kan vi spara naturens resurser. På sidorna om avfall och återvinning får du bland annat tips om källsortering, sophämtning, biogas och slamtömning.

Håll koll på sophämtningen

Nu behöver du aldrig missa en sophämtning igen. Kolla in tjänsten Avfallsaffären i appen Mitt Skellefteå. Tjänsten innehåller funktioner som på ett enkelt sätt hjälper fastighetsägare att hantera sitt sopabonnemang, beställa extra tömning eller felanmäla trasiga sopkärl - allt direkt i appen Mitt Skellefteå.

Ta del av Avfallsplanen 2018-2022

Avfallsplanen utgör tillsammans med föreskrifterna den kommunala renhållningsordningen som ska finnas i varje kommun. Renhållningsordningen är styrande dokument för hur kommunen ska arbeta med hanteringen av avfall samt vad kommuninvånare har för rättigheter och skyldigheter. Avfallsplan 2018-2022

Bilagor till avfallsplanen:

  1. Miljöbedömning
  2. Nedlagda deponier
  3. Utvärdering av föregående avfallsplan
  4. Anläggningar för återvinning och bortskaffande av avfall
Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden
Informationen granskades: 2020-09-25
Nyhet

Har du kvar majspåsar?

2020-10-19 Har du kvar majsstärkelsepåsar för matavfallet vill vi att du använder de påsarna först innan du går över till papperspåse. Majspåsen går sönder när d...

Läs mer
Nyhet

Hylla till matavfallskärlet

2020-10-13 Nu kommer snart möjligheten att köpa en hylla till ditt bruna sopkärl för matavfall. Det är inte något man måste ha men kan underlätta på vintern när ...

Läs mer