Avfall och återvinning

Genom att återvinna och på bästa sätt ta hand om vårt avfall kan vi spara naturens resurser. På sidorna om avfall och återvinning får du bland annat tips om källsortering, sophämtning, biogas och slamtömning.

Håll koll på sophämtningen

Nu behöver du aldrig missa en sophämtning igen. Kolla in tjänsten Avfallsaffären i appen Mitt Skellefteå. Tjänsten innehåller funktioner som på ett enkelt sätt hjälper fastighetsägare att hantera sitt sopabonnemang, beställa extra tömning eller felanmäla trasiga sopkärl - allt direkt i appen Mitt Skellefteå.

Ta del av Avfallsplanen 2018-2022

Avfallsplanen utgör tillsammans med föreskrifterna den kommunala renhållningsordningen som ska finnas i varje kommun. Renhållningsordningen är styrande dokument för hur kommunen ska arbeta med hanteringen av avfall samt vad kommuninvånare har för rättigheter och skyldigheter. Avfallsplanen ska innehålla uppgifter om avfall inom kommunen och kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet.  Det är ett politiskt dokument som ska peka ut riktningen mot en mer hållbar avfallshantering och ett mer hållbart samhälle.

Avfallsplan 2018-2022

Bilagor till avfallsplanen:

  1. Miljöbedömning
  2. Nedlagda deponier
  3. Utvärdering av föregående avfallsplan
  4. Anläggningar för återvinning och bortskaffande av avfall

Öppettider

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden
Informationen granskades: 2019-10-15
Nyhet

ÅVC-kort i Bureå drar igång

2019-10-14 På Bureå återvinningscentral införs från och med 14 oktober 2019 möjlighet att nyttja återvinningscentralen under tid den är stängd och obemannad. ÅVC...

Läs mer