Avfall och återvinning

Genom att återvinna och på bästa sätt ta hand om vårt avfall kan vi spara naturens resurser. På sidorna om avfall och återvinning får du bland annat tips om källsortering, sophämtning, biogas och slamtömning.

Håll koll på sophämtningen

Nu behöver du aldrig missa en sophämtning igen. Kolla in tjänsten Avfallsaffären i appen Mitt Skellefteå. Tjänsten innehåller funktioner som på ett enkelt sätt hjälper fastighetsägare att hantera sitt sopabonnemang, beställa extra tömning eller felanmäla trasiga sopkärl - allt direkt i appen Mitt Skellefteå.

Ny modell för insamling av förpackningar

TMR är ett företag som samlar in förpackningar som ligger under producentansvaret. TMR har tagit fram ett nytt koncept där de hämtar upp fraktionerna: Papper, plast och metall förpackningar hemma vid dörr - med tidsintervallet, en gång i månaden.

Denna tjänst finns är tänkt att finnas i hela Sverige. Du anmäler dig som kund hos TMR. Tjänsten ska vara kostnadsfri. Alla som är intresserade kan anmäla sitt intresse oavsett adress. Kommunen är skyldig att informera om tjänsten men är dock inte ansvarig så alla frågor hänvisas till TMR.

TMR-hushållnära insamling av förpackningar

Ta del av Avfallsplanen 2018-2022

Avfallsplanen utgör tillsammans med föreskrifterna den kommunala renhållningsordningen som ska finnas i varje kommun. Renhållningsordningen är styrande dokument för hur kommunen ska arbeta med hanteringen av avfall samt vad kommuninvånare har för rättigheter och skyldigheter. Avfallsplan 2018-2022

Bilagor till avfallsplanen:

  1. Miljöbedömning
  2. Nedlagda deponier
  3. Utvärdering av föregående avfallsplan
  4. Anläggningar för återvinning och bortskaffande av avfall
Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden
Informationen granskades: 2021-02-01