Avfall och återvinning

Genom att återvinna och på bästa sätt ta hand om vårt avfall kan vi spara naturens resurser. På sidorna om avfall och återvinning får du bland annat tips om källsortering, sophämtning, biogas och slamtömning.

Sortera julen!julgranskula

Det finns mycket värdefullt i ditt avfall som kan ges ett nytt liv efter jul och nyår. Så här i jultider brukar det också samlas extra mycket förpackningar hemma. De ska alltid lämnas på en återvinningsstation, inte i det gröna kärlet. 

Sortera så här:

 • Presentpapper och wellpapp sorteras som pappersförpackningar.
 • Presentsnören, tejp och etiketter lägger du i ditt gröna sopkärl.
 • Trasiga lampor till julbelysningen, adventsljusstaken eller luciakronan lämnas till din närmaste  återvinningscentral som elektronik vid farligt avfall. Du kan också lämna till butiker som har insamling.
 • Värmeljus lämnas som metallskrot till din närmaste återvinningscentral - kom ihåg att lossa vekhållaren så att aluminium och stål kan återvinnas var för sig.

Här hittar du din närmaste återvinningstation


Och så några tips för en mer hållbar jul:

 • Köp inte skräp. Köp kvalitet som varar.
 • Ge gärna något som inte skapar avfall, som upplevelser eller en tjänst - vem vill till exempel inte få hjälp att putsa fönstren?
 • Minimera mängden elektroniska produkter, de tär hårt på jordens resurser och ofta köper vi nytt långt innan det behövs. Låna verktyg och reparera mobilen.
 • Var kreativ när du slår in paket. Papper från dags- eller veckotidningar kan bli urtjusiga och roliga paket utan att vi använder onödigt mycket resurser.
 • Beräkna mängden mat, så att det inte blir så mycket över. Sätt fram lite i taget för att minimera matsvinnet.

 

Vi önskar alla våra invånare en god och hållbar jul!

Håll koll på sophämtningen

Nu behöver du aldrig missa en sophämtning igen. Kolla in tjänsten Avfallsaffären i appen Mitt Skellefteå. Tjänsten innehåller funktioner som på ett enkelt sätt hjälper fastighetsägare att hantera sitt sopabonnemang, beställa extra tömning eller felanmäla trasiga sopkärl - allt direkt i appen Mitt Skellefteå.

Ta del av Avfallsplanen 2018-2022

Avfallsplanen utgör tillsammans med föreskrifterna den kommunala renhållningsordningen som ska finnas i varje kommun. Renhållningsordningen är styrande dokument för hur kommunen ska arbeta med hanteringen av avfall samt vad kommuninvånare har för rättigheter och skyldigheter. Avfallsplan 2018-2022

Bilagor till avfallsplanen:

 1. Miljöbedömning
 2. Nedlagda deponier
 3. Utvärdering av föregående avfallsplan
 4. Anläggningar för återvinning och bortskaffande av avfall

Öppettider

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden
Informationen granskades: 2019-12-12