Avgifter för avfall i en- och tvåfamiljshus

Alla avgifter är inklusive skatt och moms.

Vid dålig sortering kostar det 150 kr extra per kärl och tömningstillfälle. Avgifterna varierar beroende på val av kärlstorlek och hämtningsintervall. Vid extra tömning på kärl debiteras 100 kr.

Taxa för källsortering per år
Rymd Hämtning och behandling av matavfall Rymd Hämtning och behandling av restavfall Grundavgift   Summa
140 liter 414 kronor 140 liter 1 166 kronor 1 243 kronor 2 823 kronor
140 liter 414 kronor 190 liter 1 749 kronor 1 243 kronor 3 406 kronor
140 liter 414 kronor 370 liter 3 042 kronor 1 243 kronor 4 699 kronor
140 liter 414 kronor 660 liter 5 293 kronor 1 243 kronor 6 950 kronor
190 liter* 564 kronor 660 liter 5 293 kronor 1 243 kronor 7 100 kronor

*190 liter brunt kärl kommer att fasas ut inom en femårsperiod räknat från 2015.

 

Taxa för hemkompostering och restavfall per år
Rymd Hämtning och behandling av restavfall Grundavgift Summa
140 liter 1 237 kronor 1 243 kronor 2 480 kronor
190 liter 1 707 kronor 1 243 kronor 2 950 kronor
370 liter* 2 968 kronor 1 243 kronor 4 211 kronor
660 liter* 5 035 kronor 1 243 kronor 6 278 kronor

*Vid samgående

 

Taxa för blandat hushållsavfall per år
Rymd Hämtning och behandling av blandat hushållsavfall Grundavgift Summa
190 liter 3 473 kronor 1 243 kronor 4 716 kronor
370 liter 5 404 kronor 1 243 kronor 6 647 kronor
660 liter 9 266 kronor 1 243 kronor 10 509 kronor

 

Taxa per år för hämtning av restavfall en gång i kvartalet
Rymd Hämtning och behandling av restavfall Grundavgift Summa
140 liter 847 kronor 1 243 kronor 2 090 kronor

 

Läs om restavfall

Läs om matavfall

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden
Informationen granskades: 2017-06-13
Sida

Avgifter för avfall

I Skellefteå kommun tillämpas miljöstyrande renhållningstaxa. Taxan är indelad i en grundavgift, en hämtningsavgift och en behandlingsavgift.