Avgifter för avfall i flerbostadshus

Alla avgifter är inklusive skatt och moms.

Alternativ 1: Källsortering

Taxa för sorterat matavfall per år
Rymd Tömning var 14:e dag Tömning en gång per vecka Tömning två gånger per vecka Grundavgift per lägenhet
140 liter 414 kronor 1 310 kronor 3 935 kronor 1 008 kronor
190 liter* 564 kronor 1 800 kronor 5 400 kronor 1 008 kronor

Om matavfallet är av dåligt sorterat tillkommer ett tillägg på 150 kronor per kärl och hämtningstillfälle.

*190 liter brunt kärl kommer att fasas ut inom en femårsperiod räknat från 2015.

Taxa för sorterat restavfall per år
Rymd Tömning var 14:e dag Tömning en gång per vecka Tömning två gånger per vecka Tömning tre gånger per vecka Grundavgift per lägenhet
140 liter 985 kronor 2 485 kronor 5 583 kronor 8 896 kronor 1 008 kronor
190 liter 1 292 kronor 3 348 kronor 7 543 kronor 12 063 kronor 1 008 kronor
370 liter 2 424 kronor 6 095 kronor 13 727 kronor 21 964 kronor 1 008 kronor
660 liter 3 796 kronor 9 504 kronor 20 828 kronor 33 310 kronor 1 008 kronor

Alternativ 2: Blandat hushållsavfall

Taxa för blandat avfall per år
Rymd Tömning var 14:e dag Tömning en gång per vecka Tömning två gånger per vecka Tömning tre gånger per vecka Tömning fem gånger per vecka Grundavgift per lägenhet
190 liter 2 317 kr 5 704 kr 12 826 kr 20 528 kr 34 219 kr 1 008 kr
370 liter 3 707 kr 9 832 kr 22 087 kr 35 307 kr 58 798 kr 1 008 kr
660 liter 5 576 kr 14 652 kr 32 927 kr 52 550 kr 88 358 kr 1 008 kr

Dragavstånd

Om kärlet är placerat så att kärlet måste dras en bit till sopbilen tillkommer en kostnad per kärl och år.

Ingen dragväg kortare än 7 meter mellan 7,1 - 25 meter längre än 25 meter
Ingen avgift 480 kronor 900 kronor 1 200 kronor

Kärlplaceringstillägg

Kärlplaceringstillägg tillkommer då kärlet inte är placerat i marknivå. Avgiften gäller per kärl och år.

Markplan I källare I våningshus Lastkaj
Ingen avgift 480 kronor 480 kronor 480 kronor

Backning och inkörning på gård

Om kärlet är placerat så att sopbilen måste backa eller köra in på gård tillkommer en kostnad per år.

Ingen backning och inkörning kortare än 7 meter mellan 7,1 - 25 meter längre än 25 meter
Ingen avgift 480 kronor 900 kronor 1 200 kronor

Hämtning av löst avfall vid ordinarie hämtningstillfälle

  • Restavfall som ligger i kärl kostar 832 kronor per kubikmeter.
  • Restavfall som inte är i kärl kostar 1 000 kronor per kubikmeter.

Underjordsbehållare, källsortering

Hämtning och behandling

Rymd Var 4:e vecka Var 14:e dag 1 gång/vecka
0-3 m3 Restavfall 8 630 kr/år 17 260 kr/år 43 200 kr/år
3,1-5 m3 Restavfall 14 380 kr/år 28 760 kr/år 72 000 kr/år
0-3  m3 Matavfall 4 440 kr/år 8 880 kr/år 28 070 kr/år

Underjordsbehållare, blandat

Hämtning och behandling

Rymd Var 4:e vecka Var 14:e dag 1 gång/vecka
0-5 m3 Restavfall 30 000 kr/år 60 000 kr/år 120 000 kr/år

Läs mer

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden
Informationen granskades: 2017-06-16
Sida

Avgifter för avfall

I Skellefteå kommun tillämpas miljöstyrande renhållningstaxa. Taxan är indelad i en grundavgift, en hämtningsavgift och en behandlingsavgift.