Avgifter för grovavfall

Alla avgifter är inklusive skatt och moms.

Lämna grovavfall kostnadsfritt

På återvinningscentralerna kan du som privatperson kostnadsfritt lämna ditt grovavfall.

Hämtning av grovavfall

Två gånger per år så har du möjlighet att få ditt grovavfall hämtat, om inget annat beslutas. Det sker under vissa perioder som alltid annonseras i Norran, Folkbladet och här på webbplatsen. Läs mer om grovavfallsinsamlingen

Beställa hämtning av grovavfall

Du kan beställa hämtning av grovavfall enligt nedan.

  • Hämtning av brännbart grovavfall kostar 250 kronor per kubikmeter. 
  • Hämtning av vitvaror samt kyl och frys, kostar 250 kronor styck.
Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden
Informationen granskades: 2017-06-26