Avgifter för verksamheters avfall

Alla avgifter är inklusive skattt och moms.

Miljöstyrande taxa

Det finns inget krav på att du måste sortera matavfall. Du bestämmer själv om du vill sortera, men avgiften varierar beroende på vilket alternativ du väljer. Du som väljer att inte sortera får en högre avgift.

Taxa för sorterat matavfall per år
Rymd Tömning var 14:e dag Tömning en gång per vecka Tömning två gånger per vecka Grundavgift per verksamhet
140 liter 414 kronor 1 310 kronor 3 935 kronor 900 kronor
190 liter* 564 kronor 1 800 kronor 5 400 kronor 900 kronor

Om matavfallet är dåligt sorterat tillkommer ett tillägg på 150 kronor per kärl och hämtningstillfälle.
Majspåsar upp till 30 liter ingår.

*190 liter brunt kärl kommer att fasas ut inom en femårsperiod räknat från 2015

Taxa för förpackat matavfall per år
Rymd     Tömning var
14:e dag
Tömning en gång 
per vecka
Tömning två gånger
per vecka
Grundavgift per verksamhet
140 liter 1 210 kr 3 630 kr 10 890 kr 900 kr
Taxa för restavfall per år
Rymd Tömning var 14:e dag Tömning en gång per vecka Tömning två gånger per vecka Tömning tre gånger per vecka Grundavgift per verksamhet
140 liter 985 kronor 2 485 kronor 5 583 kronor 8 896 kronor 900 kronor
190 liter 1 292 kronor 3 348 kronor 7 543 kronor 12 063 kronor 900 kronor
370 liter 2 424 kronor 6 095 kronor 13 727 kronor 21 964 kronor 900 kronor
660 liter 3 796 kronor 9 504 kronor 20 828 kronor 33 310 kronor 900 kronor
Taxa för blandat hushållsavfall per år
Rymd Tömning var 14:e dag Tömning en gång per vecka Tömning två gånger per vecka Tömning tre gånger per vecka Tömning fem gånger per vecka Grundavgift per verksamhet
190 liter 2 317 kr 5 704 kr 12 826 kr 20 528 kr 34 219 kr 900 kr
370 liter 3 707 kr 9 832 kr 22 087 kr 35 307 kr 58 798 kr 900 kr
660 liter 5 576 kr 14 652 kr 32 927 kr 52 550 kr 88 358 kr 900 kr

Dragavstånd, kostnad per kärl och år

Kostnad för dragavstånd tillkommer om kärlet måste dras en bit till sopbilen.

Ingen dragväg kortare än 7 meter mellan 7,1 - 25 meter längre än 25 meter
Enligt överenskommelse med 
kommunen - ingen avgift
480 kronor 900 kronor 1 200 kronor

Kärlplaceringstillägg, kostnad per kärl och år

Kärlplaceringstillägg tillkommer då kärlet inte är placerat i marknivå.

Markplan I källare I våningshus Lastkaj
Ingen avgift 480 kronor 480 kronor 480 kronor

Backning och inkörning på gård

Om sopbilen måste backa eller köra in på gården tillkommer tilkommer en avgift per år.

Ingen backning och inkörning kortare än 7 meter mellan 7,1 - 25 meter längre än 25 meter
Ingen avgift 480 kronor 900 kronor 1 200 kronor

Det här betalar du för

Vad får du som driver verksamhet för de avgifter du betalar? Här får du reda på vad som ingår i grundavgiften samt i hämtnings- och behandlingsavgiften. Det här betalar du för

Löst avfall

Restavfall som är i kärl, kostar 832 kronor per kubikmeter.
Restavfall som inte är i kärl, kostar 1 000 kronor per kubikmeter.

Deponirest tömning vid beställning (kärl ingår inte)

190 liters kärl 275 kronor per gång.
370 liters kärl 600 kronor per gång.
660 liters kärl 950 kronor per gång.

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden
Informationen granskades: 2017-06-16