Biogas

På biogasanläggningen Tuvan i Skellefteå tar vi hand om allt utsorterat matavfall i kommunen. Förutom minskade transporter till förbränning, så får vi ett näringsrikt och luktfritt jordförbättringsmedel samt biogas som kan användas till fordonsbränsle.

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden
Informationen granskades: 2018-06-12
Sida

Tanka biogas

För dig som har en gasdriven bil finns möjligheten att tanka biogas på kommunens tankstation vid Fabriksgatan. Biogasen framställs ur Skelleftebornas ...

Sida

Så här blir matavfall biogas

I biogasanläggningen rötas Skellefteås organiska avfall. Genom rötningen kan vi producera fordonsgas samt jordförbättringsmedel till jord- och skogsbr...