Batterier

Batterier kan innehålla några av de farligaste tungmetallerna som vi kan spåra i naturen och hos djuren. Det handlar om kvicksilver, kadmium och bly. Det är därför viktigt att batterierna tas om hand på rätt sätt. Det är svårt att veta vilka batterier som är miljöfarliga och inte. Därför ska du lämna in alla batterier.

Så här ska du sortera dina batterier:

  • Småbatterier lämnar du i närmaste batteriholk. De finns bland annat på alla återvinningsstationer i kommunen.
  • Fordonsbatterier lämnar du på återvinningscentraler, bensinstationer eller på Kuusakoski.
  • Batterier som är inbyggda i olika apparater och produkter lämnas som elektronikavfall på återvinningscentral.

När du lämnat in dina batterier skickas de iväg till Sundsvall för sortering. Så mycket som möjligt av batterierna återvinns. Kadmium och bly används i nya batterier. Nickel skickas till stålverk. Kvicksilver som inte ska finnas i kretsloppet skickas till SAKAB i Kumla där de lagras i väntan på slutförvaring.

Batteriåtervinningens webbplats

Besök Batteriåtervinningens egen webbplats. Där hittar du bra fakta och flera tips samt var du kan lämna in dina batterier.
Batteriåtervinningen (extern länk, öppnas i eget fönster)

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden
Informationen granskades: 2016-09-19