Kemikalier

Kemikalier räknas alltid som farligt avfall. Det är därför viktigt att du lämnar dina kemikalier på återvinningscentral och märker förpackningen med innehåll.

Exempel på kemikalier är bekämpningsmedel, spillolja, lösningsmedel, starka rengöringsmedel med mera.

Du ska om möjligt lämna kemikalierna i sina originalförpackningar. Om du använder en annan förpackning ska den märkas med vad den innehåller.

Blanda inte olika kemikaler, utan lämna in dem var för sig. Kontrollera alltid att förpackningen inte läcker!

Anledningen är att olika medel ska omhändertas på olika sätt och att personer som handskas med avfallet inte ska utsättas för några risker.

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden
Informationen granskades: 2016-09-07