Läkemedel, kanyler och termometrar

Här kan du se hur du hanterar dina läkemedel, kasserade kanyler och termometrar. Kom ihåg att källsortera förpackningar som inte behövs vid inlämnandet på apoteket och lämna dem till återvinning. Tomma tablettkartor kan slängas i hushållsavfall som går till förbränning.

Kasserade/förbrukade kanyler

Förbrukade kanyler kan du lämna kostnadsfritt på apotek. På apoteken kan du få en behållare där du kan lägga dina förbrukade kanyler. Då behållaren är full lämnar du den tillbaka till apoteket.

Läkemedel/ Mediciner

Överblivna eller gamla mediciner lämnas kostnadsfritt till apoteket. När de lämnas in till apoteket ska de vara väl förpackade i en genomskinlig plastpåse. Apoteken tillhandahåller speciellt framtagna påsar för detta, gratis.
Tomma tablettkartor kan slängas i hushållsavfall som går till förbränning. Nu kan du också lämna överbliven cytostatika på apoteket. Detta klassades tidigare som farligt avfall och skulle lämnas till Skellefteå kommun.

Termometrar

  • innehållande kvicksilver, lämnas väl förpackad till miljöstationen på kommunens återvinningscentral (ÅVC).
  • innehållande batterier, lämnas till kommunens återvinningscentral (ÅVC) och sorteras som elektronikavfall
Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden
Informationen granskades: 2018-08-10