När töms ditt sopkärl?

Här kan du som privatperson ladda ner ett schema som visar när ditt sopkärl ska tömmas. Schemat visar när soporna töms ordinarie veckor. Är ni flera fastigheter som har gemensamma kärl ska du söka på den adress som fakturan är registrerad på.

Observera, veckor med röda dagar kan tömning ske på annan dag

Ibland är dagen för din soptömning ändrad på grund av helgdagar. Då informerar vi på denna webbplats via våra nyheter. Se aktuella nyheter längst ner på sidan för Avfall. Du får även information om ändrade soptömningsdagar i kommunens källsorteringskalender.

Låt ditt kärl stå kvar tills det är tömt

Ibland uppstår situationer där soptömningen kan vara försenad till exempel på grund av halka, stora snömängder, röda dagar med inkörning etcetera. Ställ ut ditt kärl anvisat datum och låt stå tills det är tömt.

Se dagar för tömning direkt i mobilen

För att få information om vilken dag ditt hushåll har soptömning direkt i mobilen kan du även ladda ner appen Mitt Skellefteå och använda dig av tjänsten Avfallsaffären. Där får du information om hur många dagar det är kvar till nästa tömning, samt att du kan ställa in påminnelser antingen direkt från appen eller som SMS dagen innan tömning sker.

För att se ditt tömningsschema

Skriv in adressen. Välj det alternativ du vill se hämtningsschema för. Är ni flera fastigheter som har gemensamma kärl ska du söka på den adress som fakturan är registrerad på.

Kom ihåg att ställa ut kärlet kvällen innan.

Ansvarig nämnd: Samhällsbyggnadsnämnden
Informationen granskades: 2020-04-15