Deponirest

Deponirest är avfall som inte går att återvinna, återanvända eller förbränna och inte är farligt avfall. En del av materialet används som byggnads- och fyllnadsmaterial på Degermyrans deponi.

Deponirest består ofta av produkter sammansatta av flera olika material. Du lämnar deponirest på Degermyran eller på någon av övriga återvinningscentraler. På återvinningscentralerna lämnar du olika typer av deponiavfall på olika platser. Det finns en plats för betong och tegel och en för övriga deponirester. En del av deponiresterna deponeras på Degermyran och en del används som byggnads- eller fyllnadsmaterial.

Exempel på avfall som deponeras är bilrutor och fönsterglas, spegelglas, gipsskivor, glasull, kristall, mineralull, optik, paraplyer, resårmadrasser med mera.

Du lämnar din deponirest på återvinningscentral.

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden
Informationen granskades: 2017-05-08
Sida

Så sorterar du ditt avfall

Källsortering innebär att du sorterar avfallet där det uppstår, vid källan, till exempel i ditt hem. Här får du veta hur du ska sortera olika typer av...