Förpackningar och tidningar

Tidningar och förpackningar lämnar du på återvinningsstationer. För dom ansvarar FTIAB, (förpacknings- och tidningsindustrin)

Förpackningar i ett kretslopp

Alla förpackningar som samlas in återvinns till nya förpackningar eller nya produkter. Hård plast kan bli allt från sopsäckar och bullerplank till diskborstar och blomkrukor. Förpackningar av mjuk plast går till energiutvinning. Glas, wellpapp och pappersförpackningar blir framför allt nya förpackningar. Metallförpackningar kan bli järnvägsräls, bilkarosser, armeringsjärn och mycket annat.

Producentansvar

Det är företag som tillverkar, importerar eller säljer förpackningar som ansvarar för att förpackningar samlas in och återvinns. Systemet kallas producentansvar. Förpackningsproducenterna har bildat fem materialbolag som samarbetar under namnet Förpacknings- och Tidningsinsamlingen. All verksamhet bedrivs utan vinstsyfte.

Förpackningssortering

Alla förpackningar ska vara tömda och rengjorda. Förpackningar med olika material ska separeras. Om det inte går att skilja de olika materialen åt, sortera förpackningarna efter det viktmässigt dominerande materialet.

Hur sortera olika förpackningar?

Glasförpackningar

Exempel är flaskor och burkar av färgat och ofärgat glas. OBS! 33- och 50 centiliters returflaskor lämnas mot pant i butiker. Porslin, keramik och annat glas som inte är förpackningar lämnas som grovavfall. Gör så här; ta av kapsyler, lock, korkar och sortera dem efter materialslag.

Plastförpackningar

Exempel är plastpåsar, plasttuber, köttfärstråg, chipspåsar, refillpaket, plastfolie och -film, innerpåsar i till exempel muslipaket, vakuumförpackningar och frigolit. flaskor, burkar, dunkar och små hinkar. OBS! Stora förpackningar som inte går ner i behållaren på återvinningsstationen lämnas till bemannad återvinningscentral. Plastartiklar till exempel trädgårdsmöbler och leksaker som inte är förpackningar, lämnas som grovavfall. Plastflaskor med pant lämnas i butiker. Gör så här; ta av korkar och lock, sortera efter materialslag och lägg dem lösa i behållare.  Lägg inte plastpåsar i varandra utan lägg dom en och en i behållaren för plast.

Metallförpackningar

Exempel är konservburkar, sprayburkar, tuber, kapsyler och lock, dryckesburkar utan pant, penseltorra färgburkar, aluminiumfolie och formar. OBS! Burkar med färg- och limrester lämnas som farligt avfall. Stora förpackningar som metallskrot, stekpannor och andra produkter som inte är förpackningar lämnas som grovavfall. Dryckesburkar av aluminium lämnas mot pant i butik. Gör så här; böj in vassa lock på konservburken. Låt hatten på kaviartuben sitta kvar.

Pappersförpackningar

Exempel är hundmatsäckar, sockerpåsar, pastapaket, presentpapper, mjölk- och juicepaket, skokartonger, toarullar och wellpapplådor. Gör så här; platta till och vik ihop förpackningarna.
OBS! Kuvert och post-it-lappar läggs i hushållets restavfall (det gröna kärlet).  

Tidningar

Exempel är dags- och veckotidningar, kataloger och reklamutskick. OBS! Limmat material som kuvert och post-it-lappar får inte läggas bland tidningar, utan ska läggas i hushållets restavfall (det gröna kärlet).

Mer information

http://www.ftiab.se

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden
Informationen granskades: 2018-05-29
Sida

Så sorterar du ditt avfall

Källsortering innebär att du sorterar avfallet där det uppstår, vid källan, till exempel i ditt hem. Här får du veta hur du ska sortera olika typer av...