Grovavfall

Hushållens grovavfall hämtas två gånger per år utan kostnad, om inte annat beslut tas. Du som privatperson kan även själv transportera ditt grovavfall till någon av återvinningscentralerna för kostnadsfri avlämning. Du kan även beställa hämtning mot en avgift.

På återvinningscentralen kan du lämna:

  • Betong och tegel
  • Brännbart avfall, som plastmattor, textilier, brännbara möbler
  • Deponirester, som köksporslin, dricksglas samt möbler och husgeråd av blandmaterial
  • Elektronikavfall, som radio, tv, småapparater, spisar, tvättmaskiner, glödlampor
  • Farligt avfall, som lysrör, lågenergilampor, spillolja, lacknafta
  • Förpackningar och tidningar
  • Metallskrot, som cyklar, utegrillar, kortare järnrör med mera
  • Träavfall
  • Trädgårdsavfall
  • Vitvaror

Du kan inte lämna bildäck på återvinningscentralen. De ska lämnas till försäljare av däck.

Extra hämtning av grovavfall

Du kan beställa extra hämtning av grovavfall mot en avgift. Läs mer på sidan om avgifter för grovavfall

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden
Informationen granskades: 2018-06-08