Restavfall

Restavfall är avfall som inte är farligt avfall och som inte går att återanvända eller återvinna på annat sätt än genom energiåtervinning.

Restavfall kallades tidigare brännbart avfall. Ordet restavfall beskriver bättre vilken sorts avfall det handlar om. En förpackning till exempel är ju brännbar men den ska sorteras ut och lämnas på en återvinningsstation. Därför är restavfall ett bättre ord. Det är helt enkelt de rester som blir kvar när vi sorterat ut allt som ska återvinnas.

Restavfall slänger du i det gröna sopkärlet

I din vanliga soppåse som du slänger i ditt gröna sopkärl lägger du restavfall, det vill säga det som blir över då du sorterat ut matavfall, förpackningar, tidningar samt elskrot och miljöfarligt avfall. Har du sorterat bort allt som kan återvinnas på annat sätt blir det inte mycket kvar som ska ligga i den vanliga soppåsen - och det är precis så det ska vara.

Exempel på restavfall är plaster (som inte är en förpackning), tapeter, slang, mattor, gummi, läder, pärmar, skor, skumgummi, väskor och tyg.

Säckar för restavfall

Sopbilen hämtar endast det restavfall som ryms i ditt gröna kärl, men du kan köpa speciella betalsäckar för det restavfall som inte ryms. Du ska placera säcken bredvid sopkärlet kvällen innan sophämtningen. Se pris för betalsäckar

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden
Informationen granskades: 2017-05-08
Sida

Så sorterar du ditt avfall

Källsortering innebär att du sorterar avfallet där det uppstår, vid källan, till exempel i ditt hem. Här får du veta hur du ska sortera olika typer av...