Så här sorterar du trä

Utsorterat träavfall tas om hand och flisas. Flisat material levereras till olika värmeverk för energiutvinning.

 

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden
Informationen granskades: 2017-05-08
Sida

Så sorterar du ditt avfall

Källsortering innebär att du sorterar avfallet där det uppstår, vid källan, till exempel i ditt hem. Här får du veta hur du ska sortera olika typer av...