Trädgårdsavfall

Du kan mot avgift beställa hämtning av större mängder trädgårdsavfall. Ett annat alternativ är att bygga en kompost eller lämna trädgårdsavfallet på en återvinningscentral.

Exempel på trädgårdsavfall är blast, buskar, fallfrukt, grenar, gräs, löv med mera.

Beställ hämtning av trädgårdsavfall

Du kan mot avgift beställa hämtning av större mängder trädgårdsavfall, det räknas i så fall som grovavfall. Läs mer på sidan om Avgifter - avfall för övriga tjänster.

Kompostera eller lämna trädgårdsavfallet på återvinningscentral

Du kan kompostera själv eller lämna ditt trädgårdsavfall på återvinningscentral. Säckarna ska då tömmas ur, annars blir det problem när avfallet ska flisas.

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden
Informationen granskades: 2017-05-08
Sida

Så sorterar du ditt avfall

Källsortering innebär att du sorterar avfallet där det uppstår, vid källan, till exempel i ditt hem. Här får du veta hur du ska sortera olika typer av...

Läs mer