Kompostera

Att kompostera kan vara ganska trevligt. Kompostering är naturens eget sätt att ta hand om organiskt material och du tillverkar på så sätt ditt eget jordförbättningamedel.

Trädgårdskomposten

Att kompostera i en trädgårdskompost är ganska vanligt. Här lägger du löv, grästorvor, småkvistar, gräsklipp mm.  Komposten har en långsam nedbrytning.  Det kan vara idé att gräva om då och då och kanske vattna. Placera helst komposten i halvskugga och i lä och inte så nära tomtgräns att grannarna störs. I trädgårdskomposten får du inte lägga matavfall.

Varmkomposten

I varmkomposten får du kompostera matavfall. Komposteringen sker i en sluten isolerad behållare. Det är viktigt att behållaren är skadedjurssäker så att inte råttor tar sig in. Hushållsavfallet ska blandas med ca 1/3 kolrikt material, t ex löv, torv eller sågspån för att nedbrytningen ska gå bra. Rör gärna om då och då för att få ner syre i processen.  

Det här kan du kompostera: kaffesump, äggskal, bröd, frukt, teblad, grönsaker, köttrester, hushållspapper, äggkartonger mm. Fiskrester och räkskal ska du vara lite försiktig med då det annars lätt blir dålig lukt.

Anmälan

För att kompostera hushållsavfall krävs en anmälan till bygg- och miljönämnden.

Blanketten hittar du här

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden
Informationen granskades: 2017-07-21
Sida

Trädgårdsavfall

Du kan mot avgift beställa hämtning av större mängder trädgårdsavfall. Ett annat alternativ är att bygga en kompost eller lämna trädgårdsavfallet på e...

Sida

Så sorterar du ditt avfall

Källsortering innebär att du sorterar avfallet där det uppstår, vid källan, till exempel i ditt hem. Här får du veta hur du ska sortera olika typer av...