Så här sorterar du dina vitvaror

Vitvaror ingår i förordningen om producentansvar på elektriska och elektroniska produkter.

Med vitvaror avses till exempel:

  • Spisar
  • Tvättmaskiner
  • Diskmaskiner
  • Med mera

Du lämnar dina vitvaror på någon av de återvinningscentraler som finns i kommunen. Verksamheter ska lämna sina vitvaror på Degermyran.

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden
Informationen granskades: 2017-05-08
Sida

Så sorterar du ditt avfall

Källsortering innebär att du sorterar avfallet där det uppstår, vid källan, till exempel i ditt hem. Här får du veta hur du ska sortera olika typer av...

Läs mer