Återvinningscentraler

Det avfall vi producerar måste tas om hand på ett miljöriktig sätt. På återvinningscentralerna kan privatpersoner kostnadsfritt och verksamheter mot en avgift lämna sitt avfall. Observera att det för privatpersoner inte är tillåtet att komma med tung lastbil för att lämna sitt avfall.
Det är kommunen som ansvarar för återvinningscentralerna.

I källsorteringsguiden finns information om vad du kan lämna på din återvinningscentral. Du kan inte lämna bildäck, de lämnas till försäljare av däck. Farligt avfall ska du lämna på miljöstationen, en särskilt anpassad plats på återvinningscentralen. Verksamheter har särskilda regler för att lämna farligt avfall.

Öppettider på återvinningscentralerna

Öppettider

Återvinningscentralerna har bemannade öppettider så att personal alltid kan hjälpa dig vid ditt besök.

Så här tas avfallet om hand

Avfallet transporteras från återvinningscentralerna till Degermyrans avfallsanläggning i Skellefteå. Det avfall som går att återvinna bearbetas, det som går att kompostera komposteras. Avfall som inte går att återvinna deponeras och avfall som måste tas omhand på särskilt sätt mellanlagras för vidare transport.

Alla kommunala deponier i kommunens ytterområden har avslutats och efterbehandlats. Prover tas med jämna mellanrum för att se till att det inte går ut farliga ämnen i närliggande mark och vatten.

Ansvarig nämnd: Samhällsbyggnadsnämnden
Informationen granskades: 2019-01-02
Sida

Transparenta sopsäckar

Det avfall som lämnas på återvinningscentralerna vara packat i transparenta sopsäckar. Har du packat ditt avfall i svarta sopsäckar ges du möjlighet a...

Läs mer
Sida

Återvinningsstationer

Det är FTI, förpacknings- och tidningsindustrin, som ansvarar för återvinningsstationerna. Där kan du som privatperson lämna dina tidningar, förpackni...

Läs mer