Återvinningscentraler

Det avfall vi producerar måste tas om hand på ett miljöriktigt sätt. Det är kommunen som ansvarar för återvinningscentralerna.

Rätt sak på rätt plats

På våra bemannade återvinningscentraler kan du lämna:

 • Återbruk (tas om hand av Solkraft)
 • Trädgårdsavfall
 • Restavfall- brännbart
 • Träavfall
 • Järn- och metallskrot
 • Elavfall
 • Sten och betong
 • Porslin, keramik
 • Wellpapp
 • Kyl- och frys
 • Vitvaror (spis etc)
 • Batterier
 • Farligt avfall.

Möjlighet finns också att lämna förpackningar och tidningar i avsedda behållare.
Observera att du som privatperson kan komma med ditt avfall i personbil, personbil med släp eller mindre lastbil. Större fordon är inte tillåtet när du lämnar ditt hushållsavfall.
Verksamheter har särskilda regler för att lämna farligt avfall.

Transparenta sopsäckar

Det avfall som du packat i soppåsar och ska lämnas på återvinningscentralen, ska vara packat i transparenta sopsäckar. Har du packat i svarta sopsäckar ges du möjlighet att öppna och sortera på plats.

I källsorteringsguiden finns information om vad du kan lämna på din återvinningscentral samt tips om hur du sorterar. Farligt avfall lämnas på särskilt anvisad/anpassad plats på återvinningscentralen. Det får inte slängas i övriga containrar.

Så här tas avfallet om hand

Avfallet transporteras från återvinningscentralerna till Degermyrans avfallsanläggning i Skellefteå. Det avfall som går att återvinna bearbetas, det som går att kompostera komposteras. Avfall som inte går att återvinna deponeras och avfall som måste tas omhand på särskilt sätt mellanlagras för vidare transport.

Alla kommunala deponier i kommunens ytterområden har avslutats och efterbehandlats. Prover tas med jämna mellanrum för att se till att det inte går ut farliga ämnen i närliggande mark och vatten.

 

Läkemedel, kanyler, bildäck samt sprängmedel får inte lämnas på en återvinningscentral. Dina läkemedel och kanyler lämnar du in på valfritt apotek.  Läs mer om läkemedel och kanyler och var du lämnar dessa

Bildäck lämnas till återförsäljare av bildäck

Vapen, sprängämnen och ammunition lämnas till polisen. Observera, du måste alltid ringa polisen för att få vägledning hur du ska lämna sprängämnen. Du får inte komma oanmäld till polisstationen med det.

Fyrverkerier lämnas till återförsäljare eller polisen.

Öppettider på återvinningscentralerna

Öppettider

Återvinningscentralerna har bemannade öppettider så att personal alltid kan hjälpa dig vid ditt besök.

Ansvarig nämnd: Samhällsbyggnadsnämnden
Informationen granskades: 2020-12-04
Sida

Transparenta sopsäckar

Det avfall som lämnas på återvinningscentralerna vara packat i transparenta sopsäckar. Har du packat ditt avfall i svarta sopsäckar ges du möjlighet a...

Läs mer
Sida

Återvinningsstationer

Det är FTI, förpacknings- och tidningsindustrin, som ansvarar för återvinningsstationerna. Där kan du som privatperson lämna dina tidningar, förpackni...

Läs mer