Återvinningsstationer

Det är FTI, förpacknings- och tidningsindustrin, som ansvarar för återvinningsstationerna. Där kan du som privatperson lämna dina tidningar, förpackningar av glas, plast, papper, kartong, wellpapp och metall.

Hitta en återvinningsstation

På FTI:s webbplats kan du söka var din närmaste återvinningstation finns

Vad är producentansvar och FTI?

1994 införde regeringen och riksdagen förordningen om producentansvar för förpackningar och returpapper (tidningar). Det innebär att alla som tillverkar, importerar eller säljer förpackningar eller förpackar varor ansvarar för att förpackningarna samlas in och återvinns. Förordningen innebär också att hushållen är skyldiga att sortera ut förpackningar och tidningar från sitt hushållsavfall.

Ägare till FTI är de fyra materialbolagen Plastkretsen, MetallKretsen, Returkartong och Pressretur. Dessutom finns Svensk GlasÅtervinning med genom ett avtalat samarbete. I FTI:s och materialbolagens styrelser finns representanter från förpacknings- och tidningsindustrin, handeln och branschorganisationer.

Ansvarig nämnd: Samhällsbyggnadsnämnden
Informationen granskades: 2019-01-02