Nrdskräpning TJ.jpg

Nedskräpning

Nästan överallt där människor rör sig lämnas spår i form av skräp. Nedskräpning kan ske på olika platser och det är lite olika regler som gäller för vem du kan göra en anmälan till.

Anmäla nedskräpning

  • Om du vill klaga på nedskräpning ska du i första hand vända dig till fastighetsägaren. Om du inte vet vem som är fastighetsägare och vill du göra en anmälan om en nedskräpad eller ovårdad tomt vänder du dig till kommunens kundtjänst.
  • Upptäcker du nedskräpning i naturen ska du anmäla detta till polisen eller till kommunens kundtjänst.
  • Nedskräpning utmed vägar (vägslänten plus 2 m och 25 m från parkeringsplats) anmäler du till väghållaren, som oftast är Trafikverket men ibland kommunen. Trafikverket når du på telefon 0771-921921. Be att få komma i kontakt med projektledaren för driftområde Skellefteå (eller var du befinner dig i Sverige). 
  • Nedskräpning kring återvinningsstationer anmäler du till Förpacknings- och Tidningsinsamlingen på telefon 0200-880311.

Skrot i lantbruket

Allt skrot och farligt avfall ska bort från svensk landsbygd! Länsförsäkringar tillsammans med Håll Sverige Rent erbjuder lantbrukare att få avfallet bortforslat en gång om året. Ring 020-757600 och anmäl ditt skrot för kostnadsfri hämtning.

Läs mer om på Håll Sverige Rents hemsida (nytt fönster)

Skrotning av  bilar

Uttjänta bilar omfattas av producentansvar. Bilproducenterna är skyldiga att se till att deras bilar kan återvinnas på ett miljöklokt sätt. Du som bilägare har ansvar för att förvara din bil på ett riktigt sätt eller lämna in den för skrotning när den är uttjänt. Vill du anmäla en skrotbil som står och skräpar någonstans - se anmälan här ovanför. 

Läs mer om att skrota bilar

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden
Informationen granskades: 2016-09-07