Regler och abonnemang för avfall

Information om vilka regler som gäller för ditt avfallsabonnemang.

Det är alltid fastighetsägaren som beslutar om abonnemanget. Om du hyr din bostad behöver du alltså inte välja.

Det är alltid fastighetsägaren som är betalningsansvarig, men möjlighet finns att ansöka om annan fakturamottagare. För att ansöka använd våran e-tjänst.

 

 

Ansvarig nämnd: Samhällsbyggnadsnämnden
Informationen granskades: 2019-01-02