Regler och abonnemang för avfall i flerbostadshus

Som flerbostadshusägare ska du välja ett sophämtningsabonnemang. Vilket alternativ du väljer beror på hur du vill sortera och hantera ditt matavfall. Det finns inget krav på att du ska sortera ut matavfallet. Du bestämmer själv om du vill vara med och sortera eller inte, men avgiften varierar beroende på vilket alternativ du väljer och du som väljer att inte sortera får en högre avgift.

Flerbostadshusägare har två sophämtningsalternativ att välja mellan, källsortering och blandat avfall. Fastighetsägaren kan även bestämma tömningsintervall.

Alternativ 1: Källsortering

Källsortering är ett miljövänligt alternativ där du har två olika kärl. Ett grönt för restavfall och ett brunt för matavfall.

I källsorteringsabonnemanget ingår kärl för matavfall och kärl för restavfall. Hushållen får även en MaxAirbehållare för inomhusbruk och majsstärkelsepåsar för insamling av matavfall.

Alternativ 2: Blandat hushållsavfall

Om du väljer detta abonnemang hanterar du ditt avfall på samma sätt som tidigare. Allt mat- och restavfall blandas i samma kärl.

Detta ger den största miljöbelastningen och därför är avgiften högst för detta abonnemang.

Dragavstånd

Om kärlet är placerat så att kärlet måste dras en bit till sopbilen tillkommer en kostnad per kärl och år.

Kärlplaceringstillägg

Kärlplaceringstillägg tillkommer då kärlet inte är placerat i marknivå. Avgiften gäller per kärl och år.

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden
Informationen granskades: 2016-09-07
Sida

Avgifter för avfall

I Skellefteå kommun tillämpas miljöstyrande renhållningstaxa. Taxan är indelad i en grundavgift, en hämtningsavgift och en behandlingsavgift.