Regler och abonnemang för avfall i fritidshus

Hämtningsperiod från fritidshusboende pågår vecka 20 - vecka 39. Som fritidshusägare sorterar du ut matavfall samt hushållets restavfall. Grovavfall får du själv transportera till närmaste återvinningscentral.

Utsortering av ditt matavfall

Genom att sortera ut matavfallet kan vi samla in det separat och köra det till Biogasanläggning Skellefteå . Vid Biogasanläggningen produceras biogas som sedan upparbetas till fordonsgas. Bland annat Skellefteå kommuns sopbilar, lokalbussar och ett antal både privata och kommunala personbilar drivs på Biogas.

För att det ska fungera så enkelt och praktiskt som möjligt så används nedbrytbara majsstärkelsepåsar till det utsorterade matavfallet. De sätter du i en MaxAir-behållare eller liknande.

Plastkorg (eller MaxAir-behållare som det heter) och majsstärkelsepåsar finns att hämta på kommunens återvinningscentraler i Boliden, Bureå, Byske, Jörn, Lövånger, Ursviken, Degermyran samt på kommunens förråd i respektive serviceort.

Transportera själv ditt hushållsavfall till den anvisade platsen

Du transporterar själv hushållsavfallet till den anvisade platsen där det finns utställda kärl avsedda för avfall. Där finns ett grönt och ett brunt sopkärl. Det bruna sopkärlet är till för ditt utsorterade matavfall och det gröna är till för ditt restavfall.

Öppna en karta som visar placering av fritidshuskärl

Avgift

Hämtning av hushållsavfall från fritidshus sker från vecka 20 till och med vecka 39. Alla fritidshusägare ska betala en säsongsavgift. I den avgiften ingår grund-, hämtnings- och behandlingsavgift.

Grundavgiften betalas även om du har uppehåll i hämtning och behandling. Grovavfallshämtning ingår inte. Grovavfall kör du själv till en återvinningscentral. Om du har grovavfall som du vill ska hämtas kan du beställa hämtning mot en kostnad.

Vid ett ägarbyte av ett fritidshus tar du även över det befintliga avfallsabonnemanget. Uppehåll och befrielse av hämtning upphör att gälla vid ägarbyte.

Utöver säsongsavgiften kan du köpa latrinkärl för avloppsavfall där hämtning ingår i priset. Läs mer här.

Flytta permanent till ditt fritidshus?

Om du ska flytta permanent till ditt fritidshus behöver du ändra sophämtningen till ett året runt-abonnemang. Kontakta kundtjänst så hjälper de dig med det.

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden
Informationen granskades: 2017-08-30
Sida

Avgifter för avfall i fritidshus

Den totala avgiften för avfallsabonnemanget för ett fritidshus är 750 kr per säsong. Alla avgifter är inklusive skatt och moms.