Övriga avfallstjänster

Information om de avfallstjänster som inte ingår i ditt avfallsabonnemang men som du kan beställa för en extra kostnad.

Betalsäck

Du kan köpa betalsäckar för hushållets restavfall som inte ryms i ditt sopkärl. Hämtning ingår i priset.  Ställ säcken bredvid ditt sopkärl kvällen innan sophämtningen. Se priser samt inköpsställe.

Latrinkärl

Du kan köpa latrinkärl för avloppsavfall där hämtning ingår i priset. Kärlen är 43 cm höga och ca 40 cm breda. Du får lasta max 15 kg i dem och de rymmer ca 37 liter. Ställ latrinkärlet bredvid sopkärlen för fritidshusavfall. Observera att latrin aldrig får kastas i sopkärlet då det stänker ner miljöarbetaren som tömmer kärlet. Se priser samt inköpsställen.

Hyra container

Du kan som privatperson eller verksamhet hyra en 6 kubikmeter stor container, med eller utan tak. Du betalar för hyra, utkörning, tömning samt mängd och typ av avfall. Materialen ska vara sorterade i containern (får inte blandas). Se priser

Hyra av sopkärl med rengöring, kortare och längre perioder

Du kan hyra sopkärl i olika storlekar veckovis eller månadsvis. Rengöring av kärlen ingår. Kostnad för in- och utkörning av kärlen tillkommer. Se priser

Grovavfall

Två gånger per år har du möjlighet att få ditt grovavfall hämtat utan kostnad. Läs mer här

Utöver hämtningen som ingår i ditt avfallsabonnemang kan du beställa extra hämtning mot kostnad. Se priser

Tips! Under hela året kan du själv transportera ditt grovavfall till bemannade återvinningscentraler för kostnadsfri avlämning.

Beställ extra sophämtning

Du kan beställa extra sophämtning av hushållets restavfall. Se priser

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden
Informationen granskades: 2017-06-07