Avfall och återvinning

Genom att återvinna och på bästa sätt ta hand om vårt avfall kan vi spara naturens resurser. På sidorna om avfall och återvinning får du bland annat tips om källsortering, sophämtning, biogas och slamtömning.

Håll koll på sophämtningen

Nu behöver du aldrig missa en sophämtning igen. Kolla in tjänsten Avfallsaffären i appen Mitt Skellefteå. Tjänsten innehåller funktioner som på ett enkelt sätt hjälper fastighetsägare att hantera sitt sopabonnemang, beställa extra tömning eller felanmäla trasiga sopkärl - allt direkt i appen Mitt Skellefteå.

Ta del av Avfallsplanen 2018-2022

Avfallsplanen utgör tillsammans med föreskrifterna den kommunala renhållningsordningen som ska finnas i varje kommun. Renhållningsordningen är styrande dokument för hur kommunen ska arbeta med hanteringen av avfall samt vad kommuninvånare har för rättigheter och skyldigheter. Avfallsplan 2018-2022

Bilagor till avfallsplanen:

  1. Miljöbedömning
  2. Nedlagda deponier
  3. Utvärdering av föregående avfallsplan
  4. Anläggningar för återvinning och bortskaffande av avfall
Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden
Informationen granskades: 2020-08-12
Nyhet

Har du mycket fallfrukt?

2020-09-09 Har du mycket fallfrukt du inte hinner ta reda på? Du kan lägga de i bruna sopkärlet och behöver inte packa in i majspåsar. Är frukten ätbar så varför...

Läs mer