Bostäder och offentliga lokaler

På de här sidorna får du information om bostäder, t ex om du vill hyra eller köpa en bostad eller anpassa din bostad. Du får också information om bostäder för äldre och personer med funktionsnedsättning.

 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2018-06-15