Avgifter sotning

Avgifterna för sotning och brandskyddskontroll baseras på den taxa som kommunen har beslutat.

Genom att planera arbetet så att ett område görs klart åt gången, hålls kostnaderna per besök nere. Det är därför som du själv inte kan, till samma låga kostnad bestämma dag och tid för sotarens besök. Här redovisar vi de vanligast förekommande avgifterna för sotning och brandskyddskontroll av helårsbebodda en- och tvåfamiljshus.

Värmepanna

Beroende på typ av panna kostar det mellan 466 kronor och 484 kronor.

Braskamin

Sotningsavgiften för braskamin är 420 kronor.

Öppen spis

Sotningsavgiften för öppen spis är 420 kronor.

Tillägg

Om sotsugare används tillkommer 37:50 kronor.

För fritidshus tillkommer 92:50 kronor på ovanstående priser.

Övriga tjänster

En besiktning av en eldstad/rökkanal kostar normalt mellan 1200 - 1900 kronor.
 
Bilkostnad debiteras med 62:50 kronor per mil vid beställda arbeten.

Avgifter för brandskyddskontroll

Här redovisar vi avgifterna för ordinarie brandskyddskontroll av helårsbebodda en- och tvåfamiljshus samt fritidshus.

En eldstad

Avgiften är 798 kronor för fastighetens första eldstad i en- och tvåfamiljshus.

För fritidshus tillkommer 144 kronor.

Tillägg

För varje ytterligare eldstad i samma skorsten tillkommer 212 kronor.

För ytterligare eldstad i annan skorsten tillkommer 476 kronor.

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden
Informationen granskades: 2018-08-20