Behövs bygglov eller anmälan?

När behöver du söka bygglov? Och när behöver du göra en anmälan inför en byggåtgärd? Här får du information om vad som gäller för småhus, det vill säga en- och tvåbostadshus samt fritidshus.

Det första du behöver ta reda på är om ditt hus ligger utanför sammanhållen bebyggelse, inom sammanhållen bebyggelse eller inom detaljplanerat område. Det är nämligen olika regler för när bygglov och anmälan för en byggåtgärd behövs beroende på var ditt hus ligger. Inom detaljplanerade områden gäller planens särskilda regler.

Vad menas med sammanhållen bebyggelse?

Sammanhållen bebyggelse innebär bebyggelse på tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark. Kommunen definierar vilka områden som är sammanhållen bebyggelse.

Vad gäller för din fastighet?

Kontakta kundtjänst för information.

Vad gäller för verksamheter och flerfamiljshus?

Detta gäller för verksamheter, flerfamiljshus, skogsbruk och jordbruk

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden
Informationen granskades: 2019-02-01