Förhandsbesked bygglov

Om du tänker bygga fritidshus, bostadshus eller industribyggnad utanför detaljplanerat område bör du söka ett förhandsbesked innan du söker bygglov. Då gör bygg- och miljönämnden en prövning om den planerade åtgärden kan tillåtas på platsen.

Ett positivt förhandsbesked innebär inte att du får påbörja byggnationerna, men du kan vara säker på att få bygglov om du uppfyller de krav som plan- och bygglagen ställer.

Förhandsbeskedets giltighetstid är två år. För ett förhandsbesked tas en avgift ut. Läs mer om avgifter

Ett förhandsbesked är inte lika omfattande som ett bygglov. Klicka här för att se vilka handlingar du behöver för att söka ett förhandsbesked 


Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden
Informationen granskades: 2018-06-21
Sida

Öppet hus - Får jag lov?

Har du bostadsrätt, villa eller fritidshus? Vill du ha svar på frågor om ditt byggande? Vi hjälper dig med dina frågor och berättar vad du behöver bif...

Sida

Behövs bygglov eller anmälan?

När behöver du söka bygglov? Och när behöver du göra en anmälan inför en byggåtgärd? Här får du information om vad som gäller för småhus, det vill säg...