Olovlig åtgärd

När en åtgärd som kräver anmälan, bygglov, marklov eller rivningslov utförs utan lov är det en olovlig åtgärd. Samma sak gäller om du börjar bygga innan du fått ett startbesked. Olovliga åtgärder kan bli kostsamma. På den här sidan kan du läsa mer om hur du ska undvika få böter, en så kallad sanktionsavgift.

När ska en sanktionsavgift tas ut?

En sanktionsavgift ska tas ut av den som utför en olovlig byggåtgärd. Även om bygglovet blir beviljat i efterhand måste sanktionsavgiften betalas.

Vad är en olovlig åtgärd?

När en åtgärd som kräver anmälan, bygglov, marklov eller rivningslov utförs utan lov är det en olovlig åtgärd.

En olovlig åtgärd är att:

  • bygga något utan att söka bygglov (när bygglov krävs, så kallade svartbyggen)
  • riva något utan söka rivningslov eller utan att göra en anmälan om rivning
  • börja bygga eller riva innan du fått startbesked
  • flytta in i ditt nybyggda hus innan du fått slutbesked

En olovlig åtgärd kan också vara att inte göra en anmälan när man ska:

  • installera en ny eldstad (ex. braskamin, pelletspanna, rökkanal)
  • installera eller väsentligt ändra en hiss eller anordning för ventilation
  • installera eller väsentligt ändra en anläggning för vattenförsörjning eller ett avlopp
  • ändra något som väsentligt påverkar brandskyddet i en byggnad.
  • ändra bärande konstruktioner eller avsevärt ändra planlösningen

Vad händer med det jag redan byggt eller installerat?

Vad som händer med ditt byggprojekt eller din installation bedöms utifrån byggregler och gällande lagstiftning. Förutom sanktionsavgiften kan du exempelvis bli tvingad att flytta på eller riva det du byggt eller att återställa byggnaden och marken i ursprungligt skick. Ibland kan ett bygglov beviljas i efterhand men sanktionsavgiften måste ändå betalas.

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden
Informationen granskades: 2018-06-08
Sida

Behövs bygglov eller anmälan?

När behöver du söka bygglov? Och när behöver du göra en anmälan inför en byggåtgärd? Här får du information om vad som gäller för småhus, det vill säg...

Sida

Olovlig användning av kommunal mark

Kommunal mark, både skog och parkmark, utanför den egna tomten ska kunna användas av alla. Olovliga anläggningar gör att marken upplevs som skräpig el...