Ortofoto - digitala flygbilder

Ett ortofoto är en flygbild som är fotograferad rakt uppifrån och som korrigerats till en skalriktig fotografisk avbildning av terrängen. Bilderna kan användas som de är eller kombinerad med olika typer av geografiska data.

Ortofoton är ett utmärkt hjälpmedel och används som bakgrundsinformation vid bland annat kartframställning, samhällsplanering, projektering, inventering och framtagning av orienterings- och presentationsmaterial.

  • Ortofoto med upplösning 50 cm finns för hela Skellefteå kommun
  • Ortofoto med upplösning 25 cm finns över hela Skellefteå kommun plus stora delar av angränsande kommuner.
  • Ortofoto med 6 cm upplösning finns över de tätbebyggda områdena i Skellefteå kommun.
  • Ortofotona är från sommaren 2010. Alla bilder finns i färg och infrarött.

Beställa ortofoton

Om du vill beställa ortofoton kan du kontakta kundtjänst.

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden
Informationen granskades: 2018-06-12