Husutsättning

När ett hus ska byggas ska det placeras på rätt plats på tomten. En husutsättning, eller utstakning som det ibland kallas, innebär att området där byggnadens fasad kommer att hamna markeras. Det är bygglovsavdelningen som bestämmer om en husutsättning behövs eller ej. Vill du anlita oss på lantmäteri för att göra din husutsättning kan du vända dig till kundtjänst.

Hur går en husutsättning till?

Vid en husutsättning markerar man den plats på tomten där den blivande byggnaden ska stå. Måtten finns beskrivna i det beviljade bygglovets situationsplan. Den som är ansvarig för husutsättningen ser till att byggnaden hamnar rätt både i plan- och höjdläge. En husutsättning görs normalt i två steg: först gör man en grovutsättning och sedan en finutsättning.

Grovutsättning

En grovutsättning genomförs normalt innan schaktning av marken har gjorts. Den blivande byggnadens fasadhörn sätts ut med träläkt och sockelhöjden kan markeras. En grovutsättning utförs för att schaktningen ska göras på rätt plats och i rätt höjd.

Finutsättning

En finutsättning görs oftast när schaktningen är klar. Då markeras det blivande fasadlivet och sockelhöjden med hjälp av profiltråd.

För att göra detta placerar man ut profilställningar vid byggnadens blivande hörn. Observera att det vid en finutsättning är byggnadens yttermått, alltså färdiga fasadmått, som vi märker ut - inte grunden.

Vad behöver du som beställare göra i samband med en husutsättning?

Det finns vissa saker som du som beställare behöver göra om du beställer en husutsättning av oss på lantmäteriavdelningen. Det är bra att vara ute i god tid. Vi behöver din beställning en vecka innan husutsättningen ska ske. Observera att en förutsättning för att vi ska kunna genoföra en husutsättning är att det finns ett beviljat bygglov och att byggavdelningen har lämnat  startbesked.

Läs mer om vad du som beställare behöver göra i samband med grov- och finutsättning i denna pdf (nytt fönster)

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden
Informationen granskades: 2018-06-11