Kartor med kommunal information

På den här sidan finner du kartor över Skellefteå kommun. Du hittar både webbkartan, där du själv väljer vilket innehåll som ska visas, och tryckta kartor över kommunens tätorter.

Webbkartan

Skellefteå kommun har en webbkarta som är fullmatad med detaljerad information om Skellefteå. Du anpassar själv kartans innehåll efter vad just du är intresserad av. Med ett par klick kan du till exempel välja att se placeringen av Skellefteås äldreboenden, badplatser eller cykelvägar.

Skellefteå kommuns kartportal (nytt fönster)

Vad säger planen?

I karttjänsten "Vad säger planen?" hittar du detaljplanerna för de områden som har fått sina planer digitaliserade. Fler detaljplaner tillkommer kontinuerligt. Ambitionen är att så småningom ha med alla Skellefteå kommuns 900 detaljplaner.

Öppna karttjänsten "Vad säger planen?" (nytt fönster)

Tryckta kartor

Om du är intresserad av mer traditionella kartor kan du titta under rubriken "Tätortskartor". Där finns tätortskartor över kommunens serviceorter i pdf-format. De är fria att ladda ner och användas digitalt eller i tryck, även i kommersiella produkter, under förutsättning att det står ”© Skellefteå kommun” i kartbilden.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2019-05-06