Övriga mätningsuppdrag

Om du behöver hjälp med att utföra mätningar kan du vända dig till kommunens lantmäteri. De kombinerar den senaste tekniken med mångårig erfarenhet av traditionella mätmetoder. Resultatet blir effektiva mätningar av högsta kvalitet. Du kontaktar lantmäteriet via kommunens kundtjänst.

Byggplatsnät

Inför större byggnationer och mera omfattande markarbeten kan det vara en god idé att lägga ut ett så kallat byggplatsnät. Det förenklar för den som ska utföra utsättningen och gör att utsättningen kan genomföras snabbare.

Med hjälp av ett byggplatsnät uppfylls höga noggrannhetskrav och nätet lämpar sig väl för fri stationsetablering. När vi lägger ut ett byggplatsnät ser vi till att det kopplas till Sveriges nationella referenssystem SWEREF 99 och RH 2000.

Koordinattransformationer

På Skellefteå kommun använder vi oss av referenssystemen SWEREF 99 i plan och RH 2000 i höjd. Vill du använda dig av något annat system kan vi hjälpa till med transformationer och omräkningar. Vi har kompetens att utföra transformationer mellan de flesta koordinatsystem.

Stomnät

Om du är i behov av nya referenspunkter kan vi markera dem och mäta in dem i plan och höjd med hjälp av modern mätutrustning.

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden
Informationen granskades: 2018-06-12
Sida

Husutsättning

När ett hus ska byggas ska det placeras på rätt plats på tomten. En husutsättning, eller utstakning som det ibland kallas, innebär att området där byg...

Läs mer
Sida

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskartan visar din fastighets gränser, markhöjder, befintliga byggnader och anslutningspunkter för vatten och avlopp m.m. En nybyggnadskarta a...

Läs mer