Priser mätuppdrag

Alla priser visas inklusive moms.

Priser nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta enbostadshus/enstaka byggnad          Pris
Oavsett tomtyta 9 968 kr
Nybyggnadskarta övriga byggnader:
Sammanbyggda enbostadshus, flerfamiljshus samt övriga byggnader och anläggningar
Tomtyta mindre än eller lika med 1999 m² 9 968 kr

Priser grovutsättning

Grovutsättning av mindre tillbyggnader, garage, uthus m.m. upp till 8 punkter Pris        
15 - 49 m² 2 658 kr
Grovutsättning av ny- och tillbyggnad upp till 8 punkter
1 - 199 m² 5 981 kr

Priser finutsättning

Finutstättning av ny- och tillbyggnad upp till 8 punkter    Pris
1 - 199 m² 11 961 kr

Övriga mätuppdrag

Övriga mätuppdrag debiteras efter nedlagd tid                                            Pris       
En person med minst fem års mätningsteknisk färdighet enligt
HMK (Handbok i mät- och kartfrågor)
1 201 kr/timme
Mätlag (två personer) 1 869 kr/timme

 

Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet. Gäller fr.o.m. 2016-01-01. 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2018-06-12