Priser ritningar

Bygg- och miljönämnden har ett byggarkiv där mängder av ritningar finns. Om ritningen du behöver finns i arkivet kan vi hjälpa dig att ta fram en kopia. För den här servicen tar vi ut en avgift. Avgiften baseras på ritningens storlek och den tid det tar att leta fram den.

Framtagningsavgift: De första 15 minuterna är kostnadsfria därefter debiteras 100 kronor per påbörjade 15 minuter.

Kopieringsavgift
A4 (210x297 mm), sida 0-9 0 kronor per styck
A4 (210x297 mm), sida 10- 13 kronor per styck
A3 (297x420 mm) 26 kronor per styck
A2 (420x594 mm) 106 kronor per styck
A1 (594x481 mm) 106 kronor per styck

Exempel:
Ett A4 som det tog 50 minuter att hitta kostar 325 kronor
Ett A4 som det tog 20 minuter att hitta kostar 125 kronor

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-09-07