Lediga Småhustomter och fritidshustomter

Skellefteå kommun har ett varierat utbud av tomter till salu. Allt från småhustomter i centrala Skellefteå, till fritidshustomter på landsbygden.

Klicka på ortens namn i tabellen för att läsa mer. Du hittar även en karta över de lediga tomterna och tomtpris. Lediga tomter är grönmarkerade, bokade tomter är rödmarkerade och sålda tomter är gråmarkerade. När en tomt blir avbokad läggs den ut på hemsidan vid kl 15:00 på vardagar.

Observera att kostnader som tillkommer förutom tomtpriset är kostnad för bygglov, nybyggnadskarta, utsättning, anslutningsavgift för el samt anläggningsavgift för vatten, spillvatten och dagvatten.

 

Lediga småhustomter
Ort Karta över lediga tomter
Bergsbyn Bergsbyn
Boliden Boliden
Bureå Bureå
Burträsk Burträsk
Bygdsiljum Bygdsiljum
Byske Byske
Byske-Åbyn Byske-Åbyn
Drängsmark Drängsmark
Ersmark Ersmark
Fällfors Fällfors
Jörn Jörn
Kusmark Kusmark
Kåge Kåge
Lövånger Lövånger
Medle Medle
Mjövattnet Mjövattnet
Myckle Myckle
Ostvik Ostvik
Renström Renström
Sandfors Sandfors
Skelleftehamn Skelleftehamn
Skellefteå Läs mer om Västra Eriksberg Västra Eriksberg
Ursviken Ursviken
Uttersjöbäcken Uttersjöbäcken

Örviken

Örviken

 

Lediga fritidshustomter
Område Karta
Finnforsfallet Karta
Kågnäsudden Penningskrinet Karta
Sönnerstörudden, Örviken Karta  
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2019-12-23