Nya bostadsområden

Här finner du mer information om våra nyaste tomter och kommande kvarter både i Skellefteå och ute i våra orter.

Nya tomter på Falkträsket, Skellefteå

De nya tomterna släpps Hösten 2020, med möjlighet till byggstart tidigast Våren 2021.
Mer information, pris och lanseringsdatum kommer i höst.

Tomterna finns redan nu presenterade i vår e-tjänst för tomtbokning, där hittar du mer specifik information om varje tomt. Området är också öppet för besök och alla tomter är utmärkta med skyltar för att man enkelt ska kunna orientera sig och hitta sin favorit. Slå på platsinformationen i din mobil och vandra runt bland tomterna med hjälp av vårt tomtbokningssystem.

Det kvarstår fortfarande mindre markarbeten och asfaltering på området, detta kommer färdigställas senare.

På Falkträsket ger den nya bebyggelsen upphov till 43 nya småhustomter. De har en byggrätt om 200 kvm byggnadsarea, inklusive komplementbyggnader. Nockhöjden 7,5 meter för huvudbyggnad och 4,5 meter för fristående garage och komplementbyggnader.

Läs mer om hur du bokar tomt via e-tjänsten

Gå direkt till e-tjänsten för att se tomterna

Eller läs mer i Plankartan och Planbeskrivningen för Falkträsket här nedan.

Planer och information

Ta del av informationen nedan.

Dammängesgatan, Kåge

Tomterna i Kåge, Dammängesgatan, är släppta och bokningsbara. Bokning sker genom bokningstjänsten, mer information om hur den fungerar hittar du här

Ny bebyggelse i Kåge på Dammängesgatan ger möjlighet för 25 nya småhustomter med en byggrätt på 220 kvm i ett plan med möjlighet att inreda vinden.

Tomterna är utstakade och märkta med fastighetsbeteckning vilket gör det lättare för dig som är intresserad att veta vilken tomt du vill reservera. Så besök gärna området för att bilda dig en uppfattning!

Planer och information

Ta del av informationen nedan.

 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2020-07-03