Nytt bostadsområde

Här finner du mer information om våra nyaste tomter och kommande kvarter både i Skellefteå och ute i våra orter.

Nya tomter i Kåge, Dammängesgatan

Onsdag 25 september klockan 7.00 släpps tomterna. Ring kundtjänst på 0910 73 50 00, knappval 3, för att boka en tomt. Bokningar tas endast emot via telefon. En handläggare kontaktar er sedan i den ordning ni ringt in.

Ny bebyggelse i Kåge på Dammängesgatan ger möjlighet för 25 nya småhustomter med en byggrätt på 220 kvm i ett plan med möjlighet att inreda vinden.

Tomterna är utstakade och märkta med fastighetsbeteckning vilket gör det lättare för dig som är intresserad att veta vilken tomt du vill reservera. Så besök gärna området för att bilda dig en uppfattning!

Planer och information

Ta del av informationen nedan.

Nya tomter på Skellefteå, Sunnanå/Falkträsket

Utbyggnad av området pågår. De nya tomterna beräknas vara tillgängliga 2020 (preliminärt).

Här kan du ser mer fakta om det nya området Sunnanå/Falkträsket.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2019-08-30