Nytt bostadsområde

Här finner du mer information om våra nyaste tomter och kommande kvarter både i Skellefteå och ute i våra orter.

Klicka på områdets namn i tabellen nedan för att läsa mer. Du hittar även en karta över de lediga tomterna och tomtpris.

 

Nya tomter i Myckle och Medle

Skellefteå kommun erbjuder fyra stora, lantliga tomter i populära Medle och Myckle. Dessa tomter för enbostadshus är tillgängliga för intresseanmälan från onsdag 18 oktober 2017, klockan 07.00.

Anmälan görs per telefon till Skellefteå kommuns kundtjänst, tfn 0910-73 50 00. När det är dags för bokning blir de intresserade uppringda i den ordning de anmält sig. Du finner mer information i tabellen nedan.

 

Nya tomter i Kåge, Dammängesgatan

Projektering för nya tomter på Dammängesgatan pågår och de beräknas vara tillgängliga våren 2019 (preliminärt).

 

Nya tomter på Skellefteå, Sunnanå/Falkträsket

Planarbete för nya tomter pågår och de beräknas vara tillgängliga våren 2020 (preliminärt).

 

Observera att kostnader som tillkommer förutom tomtpriset är kostnad för bygglov, utsättning anslutningsavgift för el samt anläggningsavgift för vatten, spillvatten och dagvatten

 

Nya bostadsområden

Område

Karta över lediga tomter

Tomtpris

Medle

Medle

300.000kr/st

Myckle

Myckle

500.000 el. 700.000kr/styck

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2018-10-10