Nytt bostadsområde

Här finner du mer information om våra nyaste tomter och kommande kvarter både i Skellefteå och ute i våra orter.

Nya tomter i Kåge, Dammängesgatan

Ny bebyggelse i Kåge på Dammängesgatan ger möjlighet för 25 nya småhustomter med en byggrätt på 220 kvm.

Tomterna är utstakade så under sommaren kan du som är intresserad besöka området för att veta vilken tomt du senare vill reservera.

Datum för tomtsläppet/bokningsdatum och mer information kommer att annonseras i lokaltidningar och läggas ut på kommunens hemsida i augusti/september.

Planer

Planbeskrivning (pdf, nytt fönster)
Plankarta (pdf, nytt fönster)
Karta över området

Nya tomter på Skellefteå, Sunnanå/Falkträsket

Utbyggnad av området pågår. De nya tomterna beräknas vara tillgängliga 2020 (preliminärt).

Här kan du ser mer fakta om det nya området Sunnanå/Falkträsket.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2019-06-27