Marklov

Planerar du att schakta eller fylla upp mark? Om du vill förändra markens höjdläge mer än 0,5 meter inom detaljplanerat område, behöver du ansöka om marklov.

Marklov krävs för schaktning eller fyllning inom detaljplanerat område, om man höjer eller sänker tomtmarken med mer än 0.5 meter. I vissa fall behövs marklov även för trädfällning och skogsplantering.

Ansöka om marklov

Här kan du läsa vilka handlingar du behöver lämna in när du ska ansöka om marklov.

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden
Informationen granskades: 2018-08-20
Sida

Trädfällning

På den här sidan får du veta mer om vilka regler som gäller vid trädfällning, röjning och gallring på kommunens mark.

Läs mer
Sida

Olovlig åtgärd

När en åtgärd som kräver anmälan, bygglov, marklov eller rivningslov utförs utan lov är det en olovlig åtgärd. Samma sak gäller om du börjar bygga inn...

Läs mer