Strandskyddsdispens

Har du planer på att anlägga en pir, en brygga eller utföra en muddring? Eller kanske bygga stuga, staket, grillplats, vindskydd eller liknande inom 100 meter från strandlinjen? Då behöver du ansöka om strandskyddsdispens.

Strandskyddsdispens ansöker du om hos bygg- och miljönämnden.

Om du ska muddra krävs även en anmälan om uppläggning av muddermassorna till bygg- och miljönämnden.

I många ärenden krävs dessutom en anmälan om vattenverksamhet.
Läs mer om vattenverksamhet.

Så här ansöker du

Ansök om strandskyddsdispens, anmäl vattenverksamhet samt muddermassor via vår e-tjänst. Blankett för ansökan finns även på sidan "Byggblanketter".

Fyll i alla uppgifter som behövs - då får du snabbare svar på din ansökan. Fundera på vilket särskilt skäl du har för att beviljas strandskyddsdispens. Det krävs särskilda skäl och att åtgärderna inte strider mot strandskyddets syften för att få dispens.

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden
Informationen granskades: 2018-08-24