Byggprojekt

Byggandet pågår ständigt i Skellefteå kommun. Det byggs om och det byggs nytt. På sidan Driftinformation hittar du några aktuella planerings- och byggprojekt som Skellefteå kommun jobbar med.

Se några av kommunens aktuella byggprojekt på sidan Driftinformation

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden
Informationen granskades: 2018-06-12
Sida

Översiktsplaner och detaljplaner

Kommunen håller planutställningar och samråd innan vi antar en ny översiktsplan eller detaljplan. Här hittar du aktuella planutställningar.