Husdjur

Inom detaljplanelagt område krävs tillstånd av bygg- och miljönämnden för att ha orm, höns, får, svin, nötkreatur eller häst.

Att ha djur inom tätbebyggt område

Inom detaljplanelagt område krävs det tillstånd för att ha orm, höns, får, svin, nötkreatur eller häst. Det krävs även tillstånd för pälsdjur som man inte har som sällskapsdjur.

Ansökningsblankett för tillstånd hittar du här - skriv "djur" i sökrutan.

Bygglov

Bygg- och miljönämnden beslutar om bygglov för ny- och ombyggnad av djurstallar inom tätbebyggt område.

Hästar

Antalet hästar ökar både i närheten av tätorterna och på landsbygden. Med hästar följer också en risk för olägenheter i form av lukt, flugor och spridning av hästallergen. Allt fler blir allergiska mot bland annat pälsdjur. Därför måste man ta hänsyn till kringliggande bebyggelse om man ska ha hästar. Något fastslaget skyddsavstånd finns inte utan prövas från fall till fall.

Hundar

Det uppkommer ibland frågor om hundars skötsel och klagomål på hundar som ställer till besvär. Vanligast är att hunden lämnats ensam och skäller så att grannarna blir störda.

Katter

Det förekommer också klagomål på katter som ställer till besvär. Vanligast är föroreningar i sandlådor, trappor och altaner.

Referat ur en dom om kringströvande katter:
"I ett villaområde är det inte ovanligt att folk har katter och katter får vistas ute. Tåligheten är när det gäller katter enligt rättspraxis att en familj kan ha upp till några stycken katter. Att dessa har möjlighet att röra sig fritt utomhus är också accepterat. Att katterna därvid vistas såväl på ägarens som på andra fastigheter är också accepterat"

"Ifråga om katter som tränger in i fastighetsägarens hus torde det vara familjens sak att freda sig genom att hålla fönster och dörrar stängda om katterna enkelt kan komma in genom dem. Även i övrigt får fastighetsägaren själv överväga vilket skydd som kan finnas för att freda tomten mot passerande katter. En kattrepellent som förekommer är citronsyra som läggs i sandlådor för att avhålla katter från att förorena i barnens leksand"

Slutsats: Om du besväras av kringströvande katter på din tomt är det din sak att freda tomten - naturligtvis utan att skada katterna.

Har du problem med katter eller hundar som stör, ska du i första hand ta kontakt med djurägaren och informera honom eller henne. Om ni inte kan lösa problemen själva kan ni kontakta avdelningen Miljö & hälsa.

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden
Informationen granskades: 2018-06-20