Djur och lantbruk

Det är djurägaren som har huvudansvaret för att djuren behandlas väl och att djurhållningen inte ska störa andra.

Länsstyrelsen kontrollerar djurskyddet

Länsstyrelsen ansvarar för kontroll av djurskyddet. Om du vill anmäla vanvård av djur kontaktar du länsstyrelsen på telefon 010 - 225 41 22.

Miljön runt djurhållning

Bygg- och miljönämnden ansvarar för kontroll av miljön runt djurhållning.

Djur inom tätbebyggt område

Om man vill hålla vissa djur inom detaljplanelagt område krävs tillstånd av bygg- och miljönämnden.  Läs mer om husdjur och lantbruk via menyn.

Döda vilda djur

Ibland hittar man påkörda djur utmed vägar och järnvägar. Döda djur utmed vägar och järnvägar ska anmälas till väghållaren, oftast Trafikverket.  Hittar du en död säl vid havet bör du kontakta kommunens kundtjänst.

Vissa sällsynta däggdjur och fåglar räknas som statens vilt (tidigare kronans villebråd). Hittar du någon av dessa  ska du rapportera det till polisen.

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden
Informationen granskades: 2018-06-20