Bidrag och stöd

Här finner du aktuella bidrag, avdrag och stöd för privatpersoner inom energiområdet (med reservation för ändringar). Samt goda råd som kan hjälpa dig att spara pengar kring energianvändningen.

Förnybar energi

Via Energimyndigheten hittar du information om stöd till solceller, energilagring samt elcertifikat.

Supermiljöbilspremie

Transportstyrelsen har information om vilka bidrag som gäller.

ROT-avdrag

Du kan utnyttja ROT-avdraget för flera energibesparande åtgärder. ROT-avdraget är ett skatteavdrag på 50.000 kronor om året för arbetskostnader i samband med reparationer eller om- och tillbyggnationer. Exempel på energiåtgärder som kan omfattas av ROT-avdraget för arbetskostnader är borrning för bergvärme, grävning för jordvärme, byte av fönster och dörr, uppsättning av kakelugn, byte av kranar, byte av panna, montering och byte av ventilation och installation av värmepump.
Fler exempel finns på Skatteverkets webbplats.

Energimärkning

Energimärkningen hjälper dig som konsument att välja energisnåla produkter. De flesta vitvaror och hushållsprodukter är energimärkta. Förutom energianvändning mäts buller och kapacitet där det är relevant (t.ex. för tvättmaskiner).

Råd och tips kring energianvändning

Energimyndigheten har samlat en hel del råd och tips kring energianvändning.

Elpriser

Vill du jämföra olika elbolags priser och villkor? Gå till Elpriskollen på Energimarknadsinspektionens webbplats.

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden
Informationen granskades: 2018-06-11