Solenergi

Det är tack vare solenergin som det finns liv på jorden. Solinstrålningen som når jorden under en timme motsvarar den energi hela jordens befolkning använder under ett år. Solenergi är en förnybar energikälla som vi kan omvandla till varmvatten eller elektricitet.

Ta gärna kontakt med kommunens energi- och klimatrådgivare om du har frågor kring solenergi. Antingen via kundtjänst eller vid Får jag lov - Öppet hus om bygglov, onsdagar mellan kl. 13 och 17.
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2018-06-11
Sida

Solceller för elproduktion

Solcellerna omvandlar solinstrålningen till elektrisk energi. En fördel med solel är att det är ett tyst system som kräver minimalt underhåll och som ...

Läs mer