Lantmäteriförrättning - Ansökan

En lantmäteriförrättning påbörjas genom att du som lagfaren fastighetsägare, köpare eller rättighetshavare skickar in en skriftlig ansökan om förrättning.

Kontakta oss gärna innan du ansöker

Eftersom det finns många regler och lagar att ta hänsyn till när det gäller förrättningar är det bra om du som sökande kontaktar oss på lantmäterimyndigheten innan du skickar in din ansökan. Vi kan då göra en bedömning om det är möjligt att genomföra den tänkta förrättningsåtgärden eller om det finns några hinder. Vi kan också upplysa dig om vilka handlingar du ska skicka in tillsammans med din ansökan. Ibland krävs det exempelvis förhandsbesked på bygglov innan man kan påbörja en förrättning.

Fyll i rätt uppgifter – använd blankett

I din ansökan talar du om vad du önskar få utfört och vilka fastigheter som berörs. Glöm inte att ange fullständiga fastighetsbeteckningar. Det är viktigt att ansökan innehåller aktuella kontaktuppgifter till samtliga sökande och att den är undertecknad av samtliga berörda fastighetsägare. För att underlätta ansökningen har vi gjort en blankett som du kan få från oss på lantmäterimyndigheten. Observera att du inte kan ansöka via e-post eller telefax eftersom det krävs underskrift.

Kontaktuppgifter

Du kommer i kontakt med oss genom att antingen besöka vårt kontor eller ringa kundtjänst så kontaktar vi dig.

Telefonnummer till kundtjänst: 0910 – 73 50 00
Besöksadress lantmäteriet: Trädgårdsgatan 7, Skellefteå
Besöksadress kundtjänst: Trädgårdsgatan 6, entréplan stadshuset, Skellefteå
Postadress: Skellefteå kommun, Lantmäteriet, 931 85 Skellefteå

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden
Informationen granskades: 2017-05-02