Priser lantmäteriförrättning

Kostnaden för en lantmäteriförrättning beräknas enligt timtaxa och betalas utifrån den tid som behövts för att utföra arbetet. För de flesta förrättningar går det bra att komma överens om ett fast pris. Observera att alla förrättningstjänster är momsfria och att vi inte tar betalt för restid.

Om du har några frågor gällande priserna kan du kontakta kundtjänst.

Pris för timtaxa
Kategori Kr/tim
Senior och specialist lantmätare 1 700
Beslutande lantmätare och mätingenjör 1 550
Beredande förrättningslantmätare och biträdande handläggare 1 150
Tillägg för förrättningsarbete efter kl.18.00     måndag-torsdag
                                                                              fredag-söndag
Debiteras i samförstånd med sakägare.
   300
   600

Ibland krävs två personer vid en förrättning, då betalar du även för en beredande handläggare.

Vid tvistiga förrättningar och övriga ej nämnda åtgärder lämnas normalt inget anbud om fast pris. Debitering sker då utifrån nedlagd tid enligt gällande taxa.

Priserna gäller från 2018-02-01

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden
Informationen granskades: 2018-06-12